×
Termékek Rólunk Szállítás/Fizetés ÁSZF ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kapcsolat
  
0

Az ön kosara üres

 Itt találsz megoldásokat különleges és új típusú váltókhoz/  Egész karton vásárlása = jelentős árkedvezmény, katt ide! /Itt nézd meg új termékeinket
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a NYÍR-LUB Motorolaj-nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett „NYÍR-LUB Webáruház”-nak (továbbiakban: Webáruház), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden rendelkezésével egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9-18 óráig a rendelkezésére áll.

 

2. Felek

2.1. Szolgáltató (a továbbiakban Eladó):

Cégnév:                                           NYÍR-LUB Motorolaj-nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:                         NYÍR-LUB Kft.

Székhely:                                        2142 Nagytarcsa Felső Ipari krt. 3  

Telephely:                                       2142 Nagytarcsa Felső Ipari krt. 3  

Cégjegyzékszám:                          13-09-215683

Nyilvántartásba bejegyző cégbíróság megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                        24791751-2-13

Közösségi adószám:                      HU24791751

Számlavezető pénzintézet:        Unicredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám:                         10918001-00000087-91420007

Képviselő neve:                             Sipos Kázmér

Elektronikus ügyfélszolgálat:      nyirlubkft@gmail.com

Telefonos ügyfélszolgálat:          +36 70 673 9291  +36 70 674 0983

Weboldal:                                      nyirlub.hu                                                                                                                              

Raktár Működési engedélyszáma: 18/2018

Engedélyező hatóság megnevezése: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala

Engedélyező hatóság elérhetőségi adatai: Cím: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4

 

2.2. Vásárló:

A jelen ÁSZF alkalmazásában Vásárló az a jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely az Eladó internetes felületén (nyirlub.hu) regisztrálja magát és/vagy e felületen keresztül terméket megrendel, vásárol, illetve az Eladó internetes felületét használja

Fogyasztó nem válhat a Webáruház vásárlójává. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

3. Általános tudnivalók

A szerződés nyelve a magyar.

A megkötött szerződés írásban kötöttnek minősül, iktatásra kerül, az a későbbiekben visszakereshető.

A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az ÁSZF az Eladó és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Amennyiben a Vásárló az Eladó internetes vásárlási szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen ÁSZF elfogadásának minősül és a Vásárló azt magára nézve kötelező jellegűnek ismeri el. Az ÁSZF minden Vásárlóval szemben érvényes és hatályos. A honlapon található ÁSZF az azon történő közzététel időpontjától hatályos. Az Eladó jogosult az ÁSZF-et bármikor, indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani. Az Eladó a módosított ÁSZF közzétételével egyidejűleg a www.got.hu honlapon tájékoztatja a Vásárlókat az ÁSZF módosításáról és a módosított rendelkezésekre felhívja a figyelmet. A módosítások a www.nyirlub.hu honlapon történő közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

A honlapon leadott minden megrendelésre a leadásának időpontjában, érvényben lévő ÁSZF érvényes. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a nyirlub.hu honlapon végrehajtott és visszaigazolt megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adásvételi szerződés jön létre.

Az Eladó vagy az importőr a termékdíj köteles termékre vonatkozó termékdíjat befizette, amelyet bizonylatán igazol. A termékek csomagolási termékdíja a törvényben előírtak alapján befizetve.

 

4. Regisztráció és bejelentkezés

A Webáruház választéka regisztráció és bejelentkezés nélkül is böngészhető, de a vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A regisztráció írásban, egy online regisztrációs adatlap kitöltése és elküldése útján történik a www.nyirlub.hu honlapon keresztül, ezzel a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-et, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció során a Vásárlónak mezőket kötelezően kell kitöltenie. Kitöltetlen, vagy rosszul beírt hiányos adatoknál a program figyelmezteti a Vásárlót (piros kerettel jelöli) és lehetőséget biztosít a rosszul kitöltött mező javítására.

 A regisztráció nem automatikus, azt az Eladó előzetes ellenőrzést követően hagyja jóvá.A jóváhagyást követően a regisztráció során megadott e-mail címre az Eladó megküldi a jelszót, amelynek segítségével a bejelentkezést követően a Vásárló látja a felhasználói fiókját és vásárolhat. A megküldött jelszót a Vásárló a bejelentkezést követően bármikor megváltoztathatja. A Vásárló teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismertetheti. Az Eladó nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Vásárlónál, akár harmadik személy.

 A regisztrációval egyidejűleg a jövedéki engedélyes kereskedőnek szükséges elküldeni a jövedéki engedélyét, a nem jövedéki engedélyes kereskedőnek a működési engedélyét szkennelt formában az nyirlubkft@gmail.com e-mail címre.

 Bármely megrendelést, regisztrációt, amely téves vagy nem valós adatot tartalmaz, az Eladó érvénytelennek nyilvánít. A rendelkezésre bocsátott adószám, működési engedélyszám, jövedéki engedélyszám érvényességét az Eladó minden esetben ellenőrzi.Az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó Vásárlótól. A honlap használatával a Vásárló teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

Az Eladó jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Az Eladó jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés esetén) a Vásárló részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

 

5. Adatkezelés és adatvédelem

Az Eladó kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelés teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A Vásárló a megrendelés elküldésével az átadott adatainak kezeléséhez hozzájárul. Az Eladó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a megrendelés teljesítésével és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Az Eladó tájékoztatja Vásárlóit, hogy a megismert adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Eladó a Vásárlók adatait harmadik félnek nem adja át, kivételt képez ez alól, amikor a harmadik fél az Eladó szerződéses alvállalkozója (pl. futárszolgálat) és a Vásárlóval kötött szerződés teljesítéshez elengedhetetlen a legszükségesebb adatok átadása, valamint amennyiben az adatok továbbítása jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges.


A Vásárlónak az általa megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van. A Vásárló elérheti és megváltoztathatja az általa megadott információt, belépési jelszavát, vagy bármikor, indoklás nélkül kérheti az adatai törölését a Webáruházból. Az adatok törlését a got@got.hu e-mail címen szükséges kérni. Ezzel a teljes megadott adatait megszünteti rendszerünkben, kivételt képeznek ez alól a megrendelés alapján létrejött adásvételi szerződés adatai, valamint a már megrendelt és kiállított számlán szereplő adatok, melyeknek a megőrzésére az Eladó a szerződés megszűnésétől számított öt évig köteles.

Adatkezelési alapelveink megegyeznek a hatályos jogszabályokkal.

Vonatkozó jogszabályok:

-          2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

-          2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A regisztráció során az Eladó a következő szükséges adatokat rögzíti a Vásárlóról:

 

Kapcsolattartási adatok:

-          Kapcsolattartó neve

-          Kapcsolattartó e-mail címe

-          Kapcsolattartó telefonszáma

 

Számlázási adatok:

-          Számlázási név (cégnév)

-          Adószám

-          Irányítószám

-          Város

-          Utca, házszám

-          Működési engedély száma (ha van)

 

Szállítási adatok:

-          Szállítási név (cégnév)

-          Irányítószám

-          Város

-          Utca, házszám

 

6. Termékinformáció

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzői az adott termék elnevezésére vagy a termékadatokra kattintva tekinthető meg. A termék mellett található ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Az Eladó megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges.Az Eladó a megjelenített árakat bármikor módosíthatja.

A termékekre vonatkozó szerződéses ár bruttó ár, azaz az ÁFA-t tartalmazza. Az ár nem tartalmazza az esetleges szállítás díját.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” vagy „1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani (vagy a megrendelést jóváhagyni), hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat a vásárlási szándékától.

Az Eladó mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek módja a partnerek, illetve a beszállítók által adott technikai adatok és termékleírások illetve a termékről készült fényképek honlapon történő közzététele, melyek publikálása a technikai korlátoknak megfelelően és a legmegfelelőbb piaci standardok tiszteletben tartásával történik. A gyártóknak jogukban áll a termékeik műszaki adatait módosítani, illetve a gyártmányokat is megszüntetni minden előzetes bejelentés nélkül.

 

7. Megrendeléssel kapcsolatos információk

A Webáruházban történt megrendeléssel is kijelenti a Vásárló, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et, tisztában van a megrendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

A szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba. A jóváhagyás a megrendelést visszaigazoló e-mail megérkezésével történik meg.

 

7.1. A megrendelés menete

  1. Bármely Webáruházban megtalálható termék megrendeléshez regisztráció szükséges.
  2. Sikeres regisztráció esetén a megadott e-mail címmel és az Eladó által rendelkezésre bocsátott jelszóval el kell végezni a bejelentkezést.
  3. Ezt követően a megvásárolni kívánt termék melletti megrendelést jelképező olajoskanna ikonra vagy a „MEGRENDELEM” feliratra kattintva a termék a kosárba kerül.
  4. Amennyiben további terméket szeretne a Vásárló a kosárba helyezni, térjen vissza a termékeinkhez. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A piros színnel jelölt „x” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmából az adott terméket. A mennyiség megadását követően válassza a kosár frissítését jelképező gombot.
  5. Szállítási mód kiválasztása.
  6. Fizetési mód kiválasztása.
  7. Amennyiben a vevő az előreutalást választotta fizetési módnak és a termék készleten van, a vevőnek 7 napon belül el kell utalnia az összeget. Ha 7 napon belül nem történik meg a kifizetés, úgy az eladó nem foglalja tovább a terméket, automatikusan törli a megrendelést.
  8. Amennyiben kívánja, az Eladó részére küldhet a Megrendeléssel kapcsolatos üzenetet. (Kitöltése nem kötelező)
  9. Fontos, hogy a Vásárló ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Amennyiben adataiban a regisztrációt követően változás történt, a termék megrendelését megelőzően is lehetséges az „ADATMÓDOSÍTÁS” feliratra kattintva frissíteni az adatokat.
  10. Ezt követően a" MEGRENELÉS ELKÜLDÉSE" gombra kattintva tudja leadni megrendelését.
  11. A megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap a Vásárló.
  12. Amennyiben szállítási módként nem a személyes átvétel került kiválasztásra, úgy a beérkezett megrendelését az Eladó átadja a futárszolgálatnak.
  13. A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégezni.

 

8. Termék átvételének módjai

8.1. Személyes átvétel

Ha a vásárló személyes átvételnek az Eladó nagytarcsai(2142 Nagytarcsa Felső Ipari krt 3)telephelyét jelölte meg, akkor raktáron lévő termékek esetében a munkanapokon hétfőtől-péntekig, 9-17 óra között, a visszaigazolásától számított egy munkanapon belül a termékek átvehetők.Ha a Vásárló által megrendelt termék nincs raktárkészleten, akkor e-mailben vagy telefonon értesítést kap, hogy milyen határidővel kerül a megrendelés teljesítésre. Amennyiben a Vásárló több terméket rendel, és közöttük található olyan termék, amely ideglegesen nem áll rendelkezésre a raktárkészleten, akkor e-mailben vagy telefonon az Eladó megkeresést intéz a Vásárlóhoz a raktárkészleten lévő és a hiányzó termékek átvételére vonatkozó egyeztetés érdekében. 

8.2. Futárszolgálat segítségével

Amennyiben a termék raktáron van és a megrendelés elküldése és visszaigazolása az adott munkanapon (hétfő-péntek),13:00 óráig megtörténik, akkor a termék a rendelés visszaigazolásától számított következő munkanapon kerül szállításra a megadott szállítási címre. Ha a Vásárló által megrendelt termék nincs raktárkészleten, akkor e-mailben vagy telefonon értesítést kap, hogy milyen határidővel kerül a megrendelés teljesítésre. Amennyiben a Vásárló több terméket rendel, és közöttük található olyan termék, amely ideiglenesen nem áll rendelkezésre a raktárkészleten, akkor e-mailben vagy telefonon az Eladó megkeresést intéz a Vásárlóhoz a raktárkészleten lévő és a hiányzó termékek szállítására vonatkozó egyeztetés érdekében.

A nyirlub.hu holnapon leadott megrendeléseit az Eladóval szerződéses jogviszonyban álló futárszolgálat teljesíti. A termékek szállítása kizárólag Magyarország területén belül, munkanapokon (hétfő-péntek) 8-17 óra között történik. A szállítás arra a címre történik, amely a megrendelésnél megadásra került.

A futárszolgálat sofőrje nem az Eladó alkalmazottja, a csomag tartalmához nem férhet hozzá, lezárt, sértetlen dobozt, illetve raklapot ad át. Amennyiben a Vásárló mégis azt tapasztalja, hogy a csomag sérült, vagy hiányos, ne vegye át a futárszolgálat sofőrjétől, mivel az átvételt követően a sérült termékeket az Eladónak nem áll módjában kicserélni, az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Kártérítési igényünket a futárszolgálattal szemben az Eladó csak akkor tudja érvényesíteni, ha az átvétel helyszínén a futár jelenlétében jegyzőkönyvben kerül rögzítésre a sérülés vagy hiány ténye, ebben az esetben a Vásárlót sem éri semmilyen kár. Bármilyen esetleges mennyiségi, minőségi reklamáció esetén kérjük, hogy egyidejűleg az Eladóval is lépjenek kapcsolatba.

A Vásárlónak olyan szállítási címet szükséges meghatároznia, ahol biztosítani tudja a termék átvételét. Amennyiben a futárszolgálat sofőrje nem talál a szállítási címen senkit, telefonon veszi fel a kapcsolatot a Vásárlóval. Ennek okán fontos, hogy a Vásárló olyan telefonszámot adjon meg a regisztrációnál, amelyen bármikor el lehet érni.  

Amennyiben a kézbesítés sikertelennek bizonyult, a következő munkanapon a futárszolgálat ismételten megpróbálja kézbesíteni a megrendelt terméket. Az át nem vett csomagok ségét ezt követően az Eladó a Vásárlóra terheli.

Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetett szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal az Eladó nem vállal felelősséget a szállítás során történt, rajta kívül álló harmadik fél által vagy a Vásárló által, továbbá erőhatalom, természeti csapás (vis maior) vagy előre nem látható és kivédhetetlen ok (pl. közlekedés, baleset, időjárási viszonyok) által okozott késedelemért.

 

9. Szállítási díjak

9.1. Személyes átvétel az Eladó telephelyén ingyenes.

Telephelyek:
- 2142 Nagytarcsa Felső Ipari krt. 3 (M0 ás autópályától 300 m) Árukiadás: hétfőtől péntekig 9-16.30 h között.

9.2. Szállítás futárszolgálattal

a.) nettó 35000,-Ft összegű megrendelésig nettó 2500,-Ft szállítási díj, amely a számlán külön tételként kerül feltüntetésre,
b.) nettó 35000,-Ft összegű megrendelés felett ingyenes.

 

10. A megrendelés értékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módjai

 Továbbforgalmazó esetében:

a megrendelés értékét és a szállítási díjat kizárólag banki átutalással kell kiegyenlíteni.

Továbbforgalmazónak minősül, aki a megrendelt terméket továbbértékesíti (továbbszámlázza) és

- jövedéki engedélyes kereskedő (azaz jövedéki engedéllyel rendelkezik) vagy

- nem jövedéki engedélyes kereskedő (azaz működési engedéllyel rendelkezik).

Végfelhasználó esetében:

a megrendelés értékét és a szállítási díjat készpénzzel vagy banki átutalással lehet megfizetni.

Végfelhasználónak minősül, aki a megrendelt terméket nem értékesíti tovább .

 

Pénzintézet neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: 10918001-00000087-91420007

Kedvezményezett neve: NYÍR-LUB Kft.

 

Az Eladó joga eldönteni, hogy előre utalással vagy fizetési haladékkal fizethet a Vásárló. Az Eladó döntését az befolyásolja, hogy a Vásárlóval korábban állt-e üzleti kapcsolatban és a szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette-e. Amennyiben a Vásárló ezt megelőzően nem került az Eladóval üzleti kapcsolatba, akkor a Vásárló kizárólag előre utalással fizethet. Ha a Vásárló korábban már adott megrendelést az Eladó részére és azok ellenértékét határidőben kifizette, akkor a kiállított számla értékét három napos fizetési haladékkal is teljesítheti, amennyiben ezt kéri. Ettől hosszabb fizetési haladék is adható, ez azonban kizárólag az Eladó előzetes, e-mailben megerősített beleegyezésével történhet.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget magában foglal.

 

11. Garancia, szavatosság

Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő és ennek időtartama az adott termékhez kerül csatolásra.

Az Eladó szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) foglaltak az irányadóak.

A Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

 

12. A felelősség korlátozása, illetve kizárása

A Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Az Eladó nem felelős az ÁSZF megelőző pontjaiban már említett és az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a.) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

b.) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

c.)Bármely szoftver, Eladónak nem felróható nem megfelelő működése.

d.) Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás miatt a Vásárlónál következett be.

A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

 

13. Vegyes rendelkezések

 A szerződésre épülő jogviszonyra Magyarország jogszabályai irányadók. A szerződéssel kapcsolatos vitás kérésekben a felek kölcsönös megegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a felek az esetleges jogvita esetére – a hatáskör függvényében – alávetik magukat a Nyíregyházi Járásbíróság vagy a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazását.

Amennyiben bármilyen kérdése van a megrendelt termékkel vagy a kiszállítással kapcsolatban, felteheti azokat az nyirlubkft@gmail.com

elektronikus levélcímen, vagy telefonon a +36 70 673 9291; +36 70 674 0983 ügyfélszolgálati telefonszámon, kollégáink készséggel állnak a rendelkezésére.

 

Az Eladó számára tárhelyet biztosító szolgáltató:

Cégnév: Bere-Net Kft.
Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.
Postai cím: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.
Adószám: 23486382-2-15


iratkozz fel
hírlevelünkre!
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Hétfőtől Péntekig 8-17h)
NYÍR-LUB Kft.:
2142 Nagytarcsa Felső Ipari krt. 3
Nyitvatartás:
Hétfőtől Péntekig 9-17 h között
olajmarket.hu 2024
Support
Olajkereső